Mravenci a chov mravenců.

Vše o chovu mravenců. Fcstan.

Novinky

Formikárium

Zkumavkové formikárium

Zkumavkové formikárium nemám postavené, ale co není může být.
Základní teorie takového formikária vyplývá z obrázku níže. Propojení a utěsnění je libovolné dle dostupných možností a materiálů. Samozřejmě je důležité přihlédnout ke skutečnosti, že mravenci jsou jako každé zvíře zvídaví a nenechaví a pokud utěsníte trubičky a zkumavky např. korkem může se stát, že mravenci korek prokoušou. Zatím nejlepší zkušenosti mám s vatou. Do vaty ze zkumavky s vodou je vhodné přidat proužek papíru, který takto umýstěný bude stále vlhký na dotek a mravenci tam budou chodit pro vodu. U samotné vaty se někdy stává, že kraj je suchý a mravenci se k vodě nedostanou. Tím je sice zajištěná dostatečná vlhkost, ale musí se do výběhu občas dávat kapička vody. Do zkumavek určených pro mravence se může také dát kousek papírku.


 
Začal jsem úplně nevinně a bez dlouhodobého výhledu. Po čase jsem tomu propadl :D a nyní už nedokáži být bez těchto krásných tvorečků.